Milloin lainaa uskaltaa nostaa?

Ajatukset lainasta ja lainan ottamisesta herättävät monenlaisia tunteita. Maailmantilanteen muutokset, kuten koronapandemia tai Ukrainan sota, eivät ole helpottaneet lainapäätösten tekemistä tai epäröivien lanan ottajien pohdintoja. Kriisit ovat tuoneet mukanaan korkotason ja kuluttajahintojen nousua, mikä ei ole velallisen kannalta ideaalitilanne. Jos aikoo tehdä suuria hankintoja ja edistää unelmiaan, on lainan ottaminen usein välttämätöntä.

Isojen lainojen takaisinmaksuajat ovat pitkiä, ja yhteiskunnalliset tilanteet ehtivät tänä aikana muuttua monta kertaa. Mikäli henkilökohtainen talous on kunnossa, on lainan ottamista kuitenkin turha arastella maailman tilanteen myllerryksestä huolimatta.

Riskit on tärkeä huomioida

Velkaantuminen ei ole koskaan riskitöntä, mutta lainan ottoa ei kannata tämän vuoksi turhaan pelätä. Tärkeintä on tiedostaa ja minimoida, kun lainan haku tulee ajankohtaiseksi. Esimerkiksi korkojen nousu saattaa nostaa lainan kuukausittaisia kuluja huomattavasti. Tämä vaikuttaa suoraan velallisen talouden kuukausimenoihin.

Lainamarkkinoilla on vallinnut pitkään nollakorkojen kausi, joka vaikuttaa nyt tulleen tiensä päähän muun muassa muuttuneen maailmantilanteen, koronapandemian ja kiihtyneen inflaation eli kuluttajahintojen nousun myötä. Korkotasojen muutoksiin liittyvä kustannusten nousu konkretisoituu velalliselle heti erityisesti asuntolainojen pitkän maksuajan vuoksi. Jos elämäntilanteessa vielä tapahtuu suuria muutoksia, voi tästä aiheutua ongelmia. Liian suuret asuntolainat ovatkin merkittävä syy suomalaisten velkaantumisen taustalla.

Turvallinen lainanotto

Kun oman taloutensa tuntee, on sitä helpompi myös hallita. Tämä on tärkeää erityisesti lainaa harkittaessa. Lainan määrä ja lyhennyskulut tulee aina suhteuttaa omaan maksukykyyn. Pelkästään suuret kuukausitulot eivät kuitenkaan takaa hyvää maksukykyä: keskeisempää on tulojen ja menojen järkevä suhde.

Tilanne, jossa suuren lainan myötä varat eivät riitä lyhennysten ja korkojen sekä pakollisten menojen jälkeen muihin arkikuluihin tai säästettäväksi, on kannattamaton ja riski velkataakan kasvamiseen tai velkakierteeseen joutumiseen kasvaa. Lainanlyhennykset eivät saisi viedä yli kolmasosaa nettotuloista. Isoissa lainoissa korkojen nousu tuntuu nopeasti kukkarossa.

Lainoja on tarjolla erilaisia

Lainaa haettaessa on hyvä miettiä tarkkaan, millainen lyhennystapa itselle parhaiten sopii ja millaiseen korkoon lainan haluaa sitoa. Lyhennys onnistuu myös tasaerin, jolloin kuukausittainen lainanhoitoerä pysyy samana korkovaihteluista riippumatta. Tasalyhennyslainassa taas kuukausittainen lyhennyksen määrä pysyy samana, mutta päälle maksettava koron määrä vaihtelee korkojen muutosten mukaan.

Kiinteäkorkoisessa lainassa korko ei muutu yleisen korkotason vaihtelun mukaan, vaan pysyy samana sovitun ajanjakson. Tällöin korkotason nousuun liittyvät riskit pienenevät, mutta matalien korkojen ajanjaksoista ei pääse nauttimaan.

Lainan voi sitoa myös viitekorkoon, kuten esimerkiksi euriboriin tai pankin omiin korkoihin, jolloin lainan korko vaihtelee viitekoron vaihtelun mukaan. Viitekorkojen vaihtelun historiaa on hyvä tutkia ennakkoon. Niiden muutoksia voi kuitenkin olla hyvin haastava luotettavasti ennustaa, sillä kriisit ja maailmantalouden vaihtelut vaikuttavat korkoihin herkästi.

Asuntolaina

Yksi yleisimmistä ja suurimmista yksityishenkilöiden ottamista lainoista on asuntolaina, ja oma asunto lukeutuukin useiden haaveisiin. Tämän lisäksi sijoitusasuntojen hankkiminen on kasvattanut viime vuosina suosiotaan. Asuntolainaa haettaessa on tärkeä pohtia kiinnostavan asunnon asumiskulujen lisäksi sitä, miten asuntoon tai kiinteistöön kohdistuvat kulut voivat nousta ilman, että siitä aiheutuu haasteita omalle maksukyvylle.

On mahdollista, että esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvan remontin myötä yhtiövastike saattaa nousta. Myös muita yllättäviä, suuriksin kasvavia kuluja voi aina tulla. Asunnon jälleenmyyntiarvoakin on hyvä miettiä jo lainan hakuvaiheessa. Entistä enemmän puntarointia oman talouden, kiinteistön kulujen ja sijainti- sekä jälleenmyyntiarvon voi joutua tekemään haettaessa lainaa sijoitusasuntoon, sillä haettavan velan kulujen lisäksi huomioon on otettava myös esimerkiksi oman asunnon lainakulut.

Asuntolainaa haettaessa pankki tekee asiakkaalleen maksuvaralaskelman eli lainan stressitestin, jossa pyritään arvioimaan, miten asiakkaan talous kestäisi tilanteen, jossa lainan korko nousee. Laskelmassa pankki hyödyntää asiakkaan tarjoamia tietoja taloudellisesta tilanteestaan. Ylivelkaantumisen riskejä hillitsemään pankit tarjoavat myös korkosuojaa, joka tarjoaa turvaa mahdollisen lainan koronnousun varalta. Esimerkiksi korkokatossa lainan viitekorolle asetetaan yläraja, jonka yli lainan korot eivät nouse. Takaisinmaksuturva taas on vakuutus, jolla voi turvata lainanmaksuaan silloin, jos elämäntilanne muuttuu ja maksukyky heikkenee.

Nopeat lainat - paljon muutakin kuin pikavippejä

2000-luvulla Suomeen rantautuneet riskialttiit pikavipit heikensivät nopeasti pikalainojen mainetta ja lisäsivät niihin liittyvää varautuneisuutta lainanottajien keskuudessa. Kuitenkin edullinen kulutusluotto voi joissain tapauksissa olla tarpeellinen ja turvallinen ratkaisu tilanteeseen, jossa rahantarve on akuutti.

Kulutusluotot voivat pelastaa pulasta tai mahdollistaa esimerkiksi toivotun remontin, mutta niitäkin otettaessa on erittäin tärkeää tiedostaa oma maksukyky ja tehdä päätös lainan otosta sen perusteella. Myös kulutusluotto kannattaa kilpailuttaa. Tällöin voi löytää helposti itselleen sopivat lainaehdot sekä korkotason. On kuitenkin tärkeää huomata, ettei halvin korko välttämättä tarkoita edullisinta lainaa.

Miksi kilpailuttaa lainat?

Niin suuret luin pienemmätkin lainat on aina järkevää kilpailuttaa. Lainan kilpailuttaminen mahdollistaa lainaehtojen ja kulujen helpon vertailun. Erot lainaa tarjoavien pankkien välillä tulevat esiin selkeästi ja läpinäkyvästi, ja lisäksi lainan todellisista kokonaiskustannuksista saa usein paremmin kuvan kilpailuttamalla lainan.

Suuria lainoja, kuten asuntolainaa, otettaessa voi olla tarpeen siirtää koko pankkiasiakkuus pankkiin, josta suuri laina otetaan. Lainat tuovat mukanaan usein myös muita keskittämisetuja, kuten edullisimpia lainaetuja tai vuosittaisia bonuksia, joilla voi maksaa esimerkiksi vakuutuksia ja muita pankkipalveluita. Lainan kilpailuttamisen lisäksi on kannattavaa tutustua kiinnostavaan lainantarjoajapankkiin myös muuten tarkemmin.

Pysäytä holtiton rahankäyttö

Oman talouden hallinta on lainanottajan A ja O. Otettava velan määrä on tärkeä suhteuttaa omaan maksukykyyn eli tulojen ja menojen väliseen suhteeseen. Liian suuri laina voi pahimmassa tapauksessa johtaa ylivelkaantumiseen, kun taas harkittu ja omaan tulotasoon sekä kulutustottumuksiin sopiva laina mahdollistaa unelmia.

Lainapäätös on tärkeä tehdä aina senhetkisen elämäntilanteen ja taloudellisten mahdollisuuksien perusteella ja jättää liikkumavaraa mahdollisten riskien ja elämäntilanteiden muutosten varalle. Pienten ja suurten lainojen kilpailuttaminen tekee harkitumman, edullisen lainanoton helpommaksi. Kun henkilökohtainen taloudellinen tilanne on kunnossa ja luotto oman talouden sekä kuluttamisen hahmottamiseen vahva, on laina turvallinen tapa unelmien toteuttamiseen ja parhaimmillaan varallisuuden kasvattamiseen.

¿Quieres tu primer préstamo ya?

Consigue tus primeros 300€ sin intereses ni comisiones, y devuélvelos en 30 días

Solicita tu crédito ahora