December 20, 2019

Näin velan perintä etenee, jos lainan takaisinmaksu on myöhässä

Kun lainan takaisinmaksu ei onnistu yksityishenkilöltä eräpäivään mennessä, velkoja aloittaa useimmiten velan perinnän.Perintäprosessin ensimmäinen vaihe on vapaaehtoinen perintä. Velkoja lähettää velalliselle maksumuistutuksen aikaisintaan kahden viikon kuluttua eräpäivästä. Jos maksua ei ensimmäisen muistutuksen jälkeen kuulu, velkoja voi lähettää toisen muistutuksen aikaisintaan kahden viikon kuluttua ensimmäisen lähettämisestä.Kahden muistutuksen jälkeen velkoja luultavasti siirtää saatavansa perintätoimistoon, joka jatkaa velan perintää maksuvaatimuksilla. Perintätoimisto saa lähettää ensimmäisen maksuvaatimuksensa, kun velan alkuperäisestä eräpäivästä on kulunut vähintään neljä viikkoa.Tapauksessa, jossa vapaaehtoinen perintä ei johda velan maksuun, seuraava askel on oikeudellinen perintä eli ulosotto.Jos velka ei ole suoraan ulosottokelpoinen, velan oikeudellinen perintä edellyttää käräjäoikeuden tuomiota. Velkoja tai perintätoimisto voi hakea tuomion, kun velan alkuperäisestä eräpäivästä on kulunut vähintään kahdeksan viikkoa ja toisesta maksuvaatimuksesta kaksi viikkoa.Tuomio annetaan sen jälkeen, kun haasteesta on toimitettu tiedoksianto velalliselle eikä tämä ole reagoinut siihen kahden viikon kuluessa. Tässä vaiheessa velallinen saa lisäksi luottotietoihinsa maksuhäiriömerkinnän.Kun velasta tulee oikeuden tuomiolla ulosottokelpoinen, ulosottomies toimittaa velalliselle vireilletuloilmoituksen, joka sisältää velkaa koskevat tiedot ja maksukehotuksen. Jos velan maksaminen ei vieläkään onnistu, ulosottomies joutuu ulosmittaamaan velallisen palkkaa, muita tuloja tai jopa omaisuutta velkojen maksamiseksi.Tarkempia tietoja perinnästä saat esimerkiksi Takuusäätiön verkkosivuilta.

Vältä perintään joutumista

Velan perintään joutumista kannattaa luonnollisesti välttää, monestakin syystä. Ensinnäkin perintä voi hankaloittaa velallisen tilannetta entisestään, sillä siihen liittyy erilaisia kuluja. Maksumuistutusten ja maksuvaatimusten lähettämisestä peritään maksut, ja maksun viivästymiseen liittyy heti eräpäivästä alkaen viivästyskorko.Mitä kauemmin perintä kestää ja mitä pidemmälle se etenee, sitä suuremmiksi kohoavat myös perintään liittyvät kulut. Kaikkien kulujen maksaminen lankeaa velalliselle.Kuten jo yllä mainitsimme, käräjäoikeuden tuomio johtaa lisäksi maksuhäiriömerkintään eli luottotietojen menettämiseen, joka voi hankaloittaa velallisen elämää tulevina vuosina monin eri tavoin. Esimerkiksi työllistyminen, asunnon vuokraaminen tai vakuutuksen ostaminen voi vaikeutua, jos rekisteriote ei ole puhdas.Perinnän alkaessa on hyvä muistaa, että pään työntäminen hiekkaan ei kannata. Jos velallinen ottaa itse yhteyttä velkojaan tai perintätoimistoon, osapuolet voivat monissa tapauksissa sopia eräpäivän siirrosta tai velan maksamisesta erissä. Tällöin velallinen voi välttyä perintään liittyviltä lisäkuluilta ja muutenkin saada helpotusta tilanteeseensa.Lainan ottamiseen liittyy aina riskejä, ja siksi sen tulisi tapahtua vasta riittävän harkinnan päätteeksi. Vältä lainanottoa, jos vähänkin epäilet, että lainan takaisinmaksu tuottaa sinulle vaikeuksia.Hakeudu tarvittaessa talous- ja velkaneuvontaan, joka auttaa sinua löytämään keinot orastavien talousongelmien ratkaisemiseksi. Eri paikkakuntien oikeusaputoimistot tarjoavat talous- ja velkaneuvontaa maksutta.

¿Quieres tu primer préstamo ya?

Consigue tus primeros 300€ sin intereses ni comisiones, y devuélvelos en 30 días

Solicita tu crédito ahora