Yleiset luottoehdot

Alla esitetään kuluttajansuojalain 6 a luvun 6-9 §:ien mukaiset yleiset ennakkotiedot, jotka on annettava kuluttajalle ennen etäsopimuksen tekemistä. Tuotekohtaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot ilmoitetaan tuotekohtaisissa sopimusehdoissa.Etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa palvelujen tarjoajan edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun sopimus satunnaisesti tehdään asiakasta tapaamatta eikä silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen. Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu on saatavilla suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tiedot palvelun tarjoajasta:

4finance Oy

Lintulahdenkuja 10

00500 Helsinki

Y-tunnus: 2257545-4

Päätoimiala: Muu luotonanto (64920)

Rekisteriviranomainen: Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä kaupparekisteri

Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot. Peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot on mainittu tuotekohtaisissa ehdoissa.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

PL 150, 13101 Hämeenlinna

Puhelin 0295 016 000 (vaihde)

Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Luotonsaaja voi saattaa luottosopimusta koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiassa ainoastaan ratkaisusuosituksen kuluttajan kirjalliseen valitukseen.

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot

Kuluttajariitalautakunta

PL 306

00531 Helsinki

Puh. 029 566 5200

Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan internet-sivuilta osoitteesta: www.kuluttajariita.fi