Yleiset luottoehdot

5.5.2018

Rekisteröidyn yksityisyys on 4finance Oy:lle tärkeä. 4finance Oy sitoutuu suojaamaan rekisteröityjen yksityisyyttä sekä noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten 4finance Oy käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja ja miten 4finance Oy on sitoutunut huolehtimaan rekisteröidyn yksityisyydestä henkilötietoja käsitellessään.

Voit olla varma siitä, että keräämämme ja käsittelemämme tieto on turvassa. Käyttämällä sivujamme, tuotteitamme ja palveluitamme hyväksyt tietojesi keräämisen, käsittelyn ja luovuttamisen tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.

Miksi me keräämme henkilötietojasi?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota sinulle tuotteitamme ja palveluitamme, kehittääksemme niitä, voidaksemme lähettää sinulle viestejä ja tarjouksia sekä toimiaksemme lainsäädännön luotonantajalle asettamien velvoitteiden edellyttämällä tavalla.

Miten keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietoja sinulta toimittaessasi niitä meille sekä käyttäessäsi tuotteitamme, palveluitamme ja nettisivujamme, esimerkiksi evästeiden ja vastaavien tekniikoiden välityksellä. Saatamme yhdistää sinulta saamiamme ja sinusta keräämiämme tietoja tietoihin, joita saamme yhteistyökumppaneiltamme ja palveluntarjoajiltamme.

Mitä tietoja keräämme sinusta?

Keräämme asiakkaistamme ja luotonhakijoistamme muun muassa seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantajatiedot, palkkatiedot, IP-osoite, laitetunnus ja tiedot taloudellisesta tilanteestasi.

Jaammeko sinua koskevia henkilötietoja?

Saatamme jakaa sinua koskevia tietoja palveluntarjoajillemme voidaksemme tarjota sinulle palveluitamme, kehittääksemme uusia palveluita, voidaksemme suorittaa luottokelpoisuustarkistuksen ja toimiaksemme lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Mitä oikeuksia sinulla on sinua koskeviin henkilötietoihin?

Voit muun muassa tarkistaa meidän sinusta rekisteröimät henkilötiedot ja korjata mahdolliset virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot, voit vaatia käsittelyn kannalta tarpeettoman henkilötiedon poistamista sekä kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin ja mielipide- ja markkinointitutkimuksiin osallistumisen.

Teemmekö sinua koskevia automaattisia päätöksiä?

Tekemämme luottopäätökset ja myönnettävän luoton maksimimäärä päätetään automatisoidusti. Voit halutessasi vaatia, että luottopäätöksesi tehdään tai tarkastetaan manuaalisesti, jolloin päätöksen tekee henkilökuntamme jäsen. Kerromme sinulle automaattiseen päätöksentekoon liittyvästä logiikasta ja käsittelyn merkittävyydestä ja seurauksista tarkemmin luotonhaun yhteydessä.

Miten Instantor AB liittyy luotonhakuprosessiin?

Hakiessasi meiltä lainaa voit valita kahdesta eri lainanhakuväylästä sinulle sopivimman. Automaattisessa luotonhakuväylässä palveluntarjoajamme Instantor AB kerää suostumuksellasi pankkitililtäsi luottopäätöksen tekemiseksi tarvittavat taloudellista tilannettasi kuvaavat tiedot. Instantor AB:lla on ainoastaan hetkellinen näkymä tilitietoihisi, eikä se pääse esimerkiksi tekemään esimerkiksi maksuja pankkitilisi kautta. Manuaalisessa luotonhakuväylässä toimitat meille itse kaikki taloudellista tilannettasi kuvaavat tarvittavat tiedot erillisinä kopioina, eikä Instantor AB osallistu tällöin henkilötietojesi käsittelyyn millään tavalla.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

4finance Oy Y-tunnus: 2257545-4

Lintulahdenkuja 10, FI-00500 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@4finance.fi

2. REKISTERIN NIMI

4finance Oy:n asiakasrekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on rekisteröidyn suostumus tai asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden ja 4finance Oy:n toimintaan liittyvien tehtävien ja velvoitteiden hoitaminen sekä nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden tarjoaminen, laadunhallinta ja kehittäminen sekä testaaminen. Henkilötietoja käsitellään näin ollen muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • luottohakemuksen käsittely
 • rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen
 • luottokelpoisuuden tarkastaminen ja lainapäätöksen tekeminen
 • yhteystietojen hallinta
 • laskutus
 • perintä
 • palvelutapahtuman hallinnointi ja varmistaminen
 • riskienhallinta
 • suoramarkkinointi, etämyynti ja palvelujen toteuttaminen ja kohdentaminen asiakkaille
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • asiakasviestintä ja yhteydenotot, asiakassuhteen sekä asiakas- ja yhteydenottohistorian hallinta, hoitaminen ja kehittäminen henkilötietolainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa
 • lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukainen säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen
 • tietojen luovuttaminen jäljempänä käsitellyn mukaisesti
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä muiden rikosten, kuten petosten, tunnistaminen ja estäminen,väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy, selvittäminen ja ratkaiseminen

4finance Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä ja näiden yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä tilastointi) henkilötietolain mukaisesti.

4finance Oy voi tallentaa asiakkaan ja 4finance Oy:n asiakaspalvelun välillä käydyn puhelinkeskustelun. Tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja 4finance Oy:n asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen.

4finance Oy on luotonantajana velvollinen arvioimaan kykeneekö asiakas täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Tämän vuoksi 4finance Oy tekee tarvittavat tarkistukset asiakkaan luottokelpoisuuden arvioimiseksi ja tarkistamiseksi. Arviointi tehdään asiakkaan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella. Näin ollen tällaiseen arviointiin sisältyy muun muassa asiakkaan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, asiakkaan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, asiakkaan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta 4finance Oy:n oikeutta tarkistaa asiakkaan henkilötietojen paikkansapitävyyttä.

4. REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

 1. Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen perustamiseksi tehty hakemus tai muu henkilökohtainen yhteydenotto, kuten yksilöity tarjous, joka koskee esimerkiksi luottoa tai muuta sopimusta tai
 2. Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon tai
 3. Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

5. KUVAUS REKISTERÖIDYISTÄ TIETORYHMISTÄ

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

 • asiakastunnus,
 • henkilötunnus,
 • nimi,
 • valokuva,
 • kotikunta,
 • siviilisääty,
 • tieto mahdollisista huollettavista,
 • asuinmaa,
 • arvo, ammatti, koulutus,
 • työpaikkatiedot (nimi ja puhelinnumero),
 • pankkiyhteystiedot (pankin nimi, tilien määrä ja tilinumerot),
 • asiakkuuden alkamisajankohta.

Kooditiedot, kuten

 • tilatieto (mm. konkurssi, perimistoimenpiteet),
 • tulo- ja menotiedot,
 • tiedot muista lainoista (Suomen Asiakastieto Oy:n kulutusluottojen kyselyjärjestelmästä),
 • takaisinmaksukykyluokka (Suomen Asiakastieto Oy:ltä ja Bisnode Finland Oy:ltä).

Yhteystiedot, kuten

 • puhelinnumero,
 • sähköpostiosoite,
 • jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka,
 • sopimus- tai palvelukohtainen osoite.

Henkilön asiointitiedot, kuten

 • tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin mukaan lukien tiedot kesken jääneistä luottohakemuksista,
 • luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä Instantor AB:ltä saatu tilitietokooste rekisteröidyn pankkitilitiedoista,
 • tiedot yhteydenotoista rekisterinpitäjän asiakaspalveluun,
 • tiedot asiakaspuhelun nauhoituksista, sähköpostikirjeenvaihto, kirjeenvaihto ja muut sähköiset viestit 4finance Oy:n ja rekisteröidyn välillä,
 • tiedot IP-osoitteesta,
 • tiedot laskutuksesta ja perinnästä,
 • tiedot päätelaitteille tehtävistä evästeistä,
 • tiedot asiakashankintaan liittyvästä yhteistyökumppanista (kuten Google Ltd) ja myyntikanavasta (esimerkiksi Google Adwords),
 • tiedot ulkoisista tietolähteistä ja tietojen luovutuksista,
 • suoramarkkinointikielto.

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten

 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

6. MISTÄ TIETOJA SÄÄNNÖNMUKAISESTI KERÄTÄÄN

 • Rekisteröidyltä itseltään (esimerkiksi kun rekisteröity käyttää 4finance Oy:n verkkosivuja, mobiilisovelluksia tai sosiaalisen median palveluita, hakee lainaa, ilmoittaa ongelmasta, vastaa asiakaskyselyyn, antaa palautetta tai on muutoin yhteydessä 4finance Oy:öön ja osallistuu 4finance Oy:n järjestämiin kilpailuihin tai arvontoihin),
 • 4finance Oy:n palveluntarjoajilta (kuten Bisnode Finland Oy:ltä, Fonecta Oy:ltä, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Instantor AB:ltä, pankeilta tai muulta luotettavalta taholta),
 • lain sallimissa rajoissa viranomaisten pitämistä rekistereistä (kuten väestörekisterikeskukselta).

Tietoja kerätään automaattisesti esimerkiksi evästeiden tai vastaavien tekniikoiden välityksellä. Lisätietoja evästeistä ja käyttäjäseurannasta kohdissa 17 ja 18.

7. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

4finance Oy:n luottohakemusten nopea käsittely, luottokelpoisuusarviointi sekä luottopäätöksen tekeminen perustuvat automaattiseen päätöksentekoon. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että luonnollinen henkilö käsittelee tiedot 4finance Oy:n puolesta. Rekisteröidyllä on myös oikeus esittää kantansa ja riitauttaa päätös. Aina, kun 4finance Oy hyödyntää toiminnassaan automaattista päätöksentekoa, 4finance Oy kertoo siitä rekisteröidylle ja pyytää rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

8. MIHIN TIETOJA SÄÄNNÖNMUKAISESTI LUOVUTETAAN JA SIIRRETÄÄN

4finance Oy voi luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille vain niissä tilanteissa, jotka on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa. 4finance Oy voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä henkilötietoja 4finance Oy:n toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyjen johdosta ostajayhtiölle.

Toimijat, jotka pääsevät käsittelemään rekisteröidyn tietoja luovutuksen jälkeen, saattavat yhdistää 4finance Oy:ltä saamansa tiedot niillä jo ennestään oleviin muihin tietoihin rekisteröidystä. Ennen tietojen luovuttamista 4finance Oy huolehtii, että luovutuksensaajalla on laillinen peruste tietojen käsittelyyn. Lisäksi 4finance Oy huolehtii, että luovutuksensaaja sitoutuu käsittelemään henkilötietoja 4finance Oy:n ohjeistuksen mukaisesti sekä noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta seuraavissa tilanteissa:

 • laki velvoittaa luovuttamaan tietoja,
 • viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja, tai
 • 4finance Oy katsoo tarkan harkintansa perusteella muutoin olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen (esimerkiksi tilanteissa, joissa 4finance Oy katsoo tietojen luovutuksen olevan tarpeen rekisteröidyn tai jonkun toisen henkilön elintärkeän edun suojaamiseksi).

9. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ilman laissa olevaa perustetta. Henkilötietoja siirretään rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle Yhdysvaltoihin rekisterinpitäjän ulkoistaessa edellä mainittuihin henkilötietojen käyttötarkoituksiin liittyviä toimintojaan. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle myös, jos se muutoin on edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia (esim. tietojen vastaanottaja on sitoutunut noudattamaan EU-US Privacy Shield -tietosuojaperiaatteita, tietojen siirrossa käytetään EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai muu henkilötietolainsäädännön hyväksymä peruste).

10. MITEN REKISTERIN SUOJAUS ON JÄRJESTETTY

4finance Oy noudattaa henkilötietoja käsitellessään tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. 4finance Oy pyrkii aina henkilötietoja käsitellessään varmistamaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden. Näin 4finance Oy ei käsittele henkilötietoja laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiinsa nähden tarpeellista.

4finance Oy suojaa rekisteriä muun muassa seuraavin toimin:

 • rekisteri ja sen varmuuskopiot sijaitsevat suojatussa ja valvotussa laitetilassa,
 • laitteistot on suojattu palomuurilla ja järjestelmää hallinnoidaan internetin välityksellä selainpohjaisella palvelun tarkoitukseen tuotetulla sovelluksella,
 • sovelluksen ja järjestelmän välisessä yhteydessä käytetään salattua HTTPS-yhteyttä,
 • järjestelmään kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla,
 • loppukäyttäjällä ei ole mahdollisuutta päästä käsiksi järjestelmän tietoihin,
 • tiedostojen ja tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti,
 • rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

11. MARKKINOINTI

4finance Oy voi käyttää rekisteröidyn tietoja omaan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

12. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä sähköisellä lomakkeella https://www.vismasignforms.com/form/fb67b4d9-7731-41d7-b9de-6688782d8614.

13. OIKAISU- JA POISTO-OIKEUS

4finance Oy korjaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteriin talletetun käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa itseään koskevat henkilötiedot rekisteristä. Pyyntö tietojen oikaisusta tulee tehdä asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostilla tai osoitteeseen tietosuoja@4finance.fi. Pyynnöt tietojen poistoista tulee tehdä sähköisellä lomakkeella https://www.vismasignforms.com/form/14e8aa69-1fa9-4d5d-9ba7-8d3d8d9d5a1c.

14. SIIRTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä oikeus siirtää häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut 4finance Oy:lle, toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Pyyntö tietojen siirtämisestä tulee tehdä sähköisellä lomakkeella https://www.vismasignforms.com/form/b892eb6e-9845-416f-b4a0-6793ede90e88.

15. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää 4finance Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suoramarkkinointia varten antamansa suostumus. Kielto tulee tehdä omasta profiilista osoitteessa www.vivus.fi tai www.vivusjousto.fi, rekisterinpitäjälle osoitteeseen tietosuoja@4finance.fi tai uutiskirjeestä kohdasta ”peru uutiskirje”.

16. TIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Säilytämme rekisteröidyn henkilötietoja lainsäädännön sallimalla tavalla asiakkuuden päättymisen jälkeen varmistaaksemme oikeuksiemme toteutumisen esimerkiksi kiistatilanteissa tai silloin, kun lainsäädäntö edellyttää meitä tekemään niin. Emme kuitenkaan säilytä henkilötietoja kauemmin kuin on tarpeen ottaen huomioon edellä kohdassa 3 kuvatut henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset.

17. EVÄSTEET

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka 4finance Oy:n palvelu lähettää laitteelle, jolla rekisteröity käyttää palvelua ja sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. 4finance Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

4finance Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että 4finance Oy:n yhteistyökumppani voi tukea 4finance Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan 4finance Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, 4finance Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

18. KÄYTTÄJÄSEURANTA

4finance Oy käyttää sivustollaan käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän evästeillä (ks. kohta 15). Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimella Yhdysvalloissa. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Google voi välittää tietoa kolmansille osapuolille lain niin vaatiessa tai käyttäessään kolmansia osapuolia tiedon käsittelyn alihankkijoina. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön yllä kohdassa 16 mainitusti. Käyttämällä 4finance Oy:n sivustoa käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

19. MUUTOKSET

4finance Oy voi muuttaa tätä tietosuojaselostettaan. Muutoksesta ilmoitetaan 4finance Oy:n internet-sivuilla.

20. MUUT EHDOT

4finance Oy pyrkii aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli rekisteröity on kuitenkin tyytymätön henkilötietojensa käsittelyyn, hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisten tutkittavaksi