Lyhytaikaisten lainojen säännöt ja käytännöt

Pikavippiyritykset ovat käytännöiltään ja mainostamistavoiltaan verraten poikkeavia. Alalla on kuitenkin tiettyjä lakisääteisiä ehtoja, joiden täytyy täyttyä niin kuluttajan kuin viranomaistenkin suuntaan ja tietysti näiden yritysten täytyy myös noudattaa alan hyviä käytäntöjä. Lainoja tarjoavia yrityksiä on paljon ja pienten lainojen yleistyessä lainsäätäjä on pyrkinyt suojamaan kuluttajia ja heidän asemaansa lainamarkkinoilla. Ajan kuluessa alalle on vakiintunut tiettyjä käytäntöjä ja lakimuutosten myötä luotonantajien toiminta on selkiintynyt. Alla mainitaan muutama seikka, joiden tulee täyttyä lainamarkkinoinnissa sekä lainoja myöntäessä.

 • Lainaehdot
  Lainaehtojen tulee olla selkeästi näkyvillä ja luettavissa. Mikäli luotonantaja ei ilmoita lainaehtojaan, älä ota häneltä lainaa.
 • Markkinointi
  Markkinoinnin tulee perustua tosiasioihin eikä se saa sisältää asioita, jotka voisivat heikentää asiakkaan harkintakykyä luottoa otettaessa. Samaten markkinoinnissa tulee ilmoittaa kaikki sellaiset tekijät, jotka vaikuttavat asiakkaan mahdollisuuteen arvioida lainaa.
 • Korkokatto
  Pikavipeillä on lain sanelema korkokatto, jota luotonantaja ei saa ylittää. Vuoden 2013 lakimuutoksen perusteella alle 2000 euron lainoissa tämä korkokatto on tällä hetkellä 50 %.
 • Todellinen vuosikorko
  Luotonantajan tulee ilmoittaa lainalleen todellinen vuosikorko, joka sisältää kaikki lainannostokulut, koron, käsittelymaksut ja niin edelleen. Todellinen vuosikorko muodostuu erityisesti lyhytaikaisissa lainoissa korkeaksi todellisen vuosikoron laskentakaavasta johtuen. Tällaisissakin lainoissa korko saattaa silti olla järkevällä tasolla.
 • Asiakkaan maksukyvyn selvittäminen
  Luotonantajan tulee selvittää asiakkaan maksukyky. Selvitys sisältää muun muassa luottokelpoisuuden tarkistuksen ja tulojen selvittämisen. Asiakkaan maksukyky tulee selvittää uudelleen, mikäli luottorajaa korotetaan merkittävästi.
 • Luottokelpoisuuden menettäminen
  Luotonantajan tulee antaa tietoja ja neuvoja maksuvaikeuksiin joutuneelle asiakkaalle. Tällä pyritään ehkäisemään asiakkaan luottokelpoisuuden menettäminen tai maksuvaikeuksien syveneminen.
 • Kuluttajan oikeus peruuttaa laina
  Kuluttajasuojalain mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa laina 14 vuorokauden kuluessa sen myöntämisestä ilman kustannuksia. Lainanantajalla on kuitenkin oikeus periä korko siltä ajalta kuin laina on ollut käytettävissä.
 • Lainanhakijan tunnistaminen
  Lainanhakija tunnistetaan yleisimmin verkkopankkitunnuksilla. Näin estetään se, ettei kaverin tai jonkun muun henkilön nimellä haeta lainaa.
 • Luotonantajan rekisteröinti
  Pienlainojen myöntäjien tulee olla rekisteröity aluehallintoviranomaisen luotonantajarekisteriin. Ilman tätä rekisteröintiä yrityksellä ei ole oikeutta myöntää lainoja.

VIVUS.FI on toiminnaltaan hyvin läpinäkyvä. Lainaehdot näkyvät selkeästi nettisivuilla ja ne on kirjoitettu selkeällä ja ymmärrettävällä suomen kielellä. Kuluttaja voi laskea lainansa kustannukset lainalaskurilla ja lainalaskurin antama lainasumma kuluineen on sama kuin lainatarjous. Kuluttaja maksaa lainastaan juuri sen verran, kuin lainalaskuri näyttää. Vivus.fi on osa suurempaa ja maailmanlaajuista 4Finance-konsernia, jolla on tuhansien ja tuhansien lainojen kokemus ympäri maailman.

Lähde:
Finlex
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130207

Finanssivalvonta
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Tuotteita/Lainat/Kuluttajaluotot/Pages/Pikavipit.aspx